Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, verbouwen van een pand tot 13 appartementen, Verdronkenoord 12, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT  

 

1811BE12

Uitgebreide voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Verdronkenoord 12 Alkmaar: het verbouwen van een pand tot 13 appartementen.

Datum einde beroepstermijn: 27 november 2019

 

Beroep

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.

 

Naar boven