Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 249114Overige besluiten van algemene strekkingVolmacht portefeuille Wmo en Jeugdzorg

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk;

 

gelet op artikel 171 Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

 

 

Volmacht te verlenen aan de heer E. Schoneveld, wethouder van de gemeente Moerdijk, voor het ondertekenen van diverse overeenkomsten die vallen onder portefeuille “Wmo en Jeugdzorg”. Hiertoe behoren o.a. de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten tot het inkopen van Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding etc,;

  • Overeenkomsten voortvloeiende uit de Jeugdwet en hierop gebaseerde regelgeving, waaronder begrepen de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Roosendaal met betrekking tot de ondersteuning jeugdhulpregio West-Brabant West;

  • Overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van de (jeugd)gezondheidszorg.

 

 

Aldus besloten op 9 oktober 2019

De Burgemeester van de gemeente Moerdijk,

J.P.M. Klijs