Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kluisstraat 1

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Kluisstraat 1

het aanvragen van kamergewijze verhuur 10-10-2019

 

 

Naar boven