Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 24890Overige overheidsinformatieVERKIEZINGEN WOENSDAG 20 MAART 2019

Stemmen met een kiezerspas of bij volmacht 

De burgemeester van Sittard-Geleen maakt bekend dat kiezers bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg op woensdag 20 maart 2019 hun stem mogen uitbrengen in een willekeurig stembureau in Limburg. Kiezers voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg mogen op dezelfde dag hun stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in het gebied van Waterschap Limburg.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

Aanvraag kiezerspas 

Met een Kiezerspas kunt u uw stem ook uitbrengen in een andere gemeente. Vraagt u schriftelijk aan? Dien dan uiterlijk 15 maart 2019 vóór 12.00 uur een verzoekschrift in bij de burgemeester van Sittard-Geleen t.a.v. team verkiezingen. U kunt dit ook online (met Digid) aanvragen via de website www.sittard-geleen.nl/verkiezingen. U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Hiervoor dient u een afspraak te maken in de Stadswinkel te Geleen. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer u bij volmacht stemt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

 

Stemmen bij volmacht

Bent u niet in de gelegenheid zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen door middel van een volmacht. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 

Machtiging na schriftelijke aanvraag volmachtbewijs 

Vraagt u schriftelijk aan? Dien dan uiterlijk 15 maart 2019 vóór 12.00 uur een verzoekschrift in bij de burgemeester van Sittard-Geleen. U kunt dit online (met Digid) aanvragen op de website www.sittard-geleen.nl/verkiezingen. U kunt geen verzoekschrift voor een volmacht  indienen als u al een kiezerspas heeft.

Degene die als gemachtigde optreedt, moet geregistreerd zijn als kiezer voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en/of het Waterschap Limburg. Als uw verzoek wordt ingewilligd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een volmachtgever mag niet de volmacht intrekken of zelf gaan stemmen.

 

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas 

U kunt een andere kiezer die in uw gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor u te stemmen. Daarvoor moet u het formulier op de stempas of kiezerspas ondertekenen en door de gemachtigde laten medeondertekenen. Zo krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven aan de gemachtigde. Deze moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

U kunt iemand op deze manier machtigen tot en met de dag van de stemming. Totdat de gemachtigde een stem heeft uitgebracht, kunt u de machtiging nog intrekken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

  

Plaats: Sittard-Geleen

Datum: 31-01-2019

  

De burgemeester voornoemd,

  

drs. G.J.M. Cox