Wijziging evenementenkalender gemeente Almere 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelezen

- de actuele aanmeldingen voor het verkrijgen van een plaats op de evenementenkalender;

 

gelet op

de Gemeentewet, artikel 2:9a van de Algemene plaatselijke verordening Almere 2011, de nota “Evenementen in Almere 2015” en de nota “Beleef het in Almere, strategisch evenementenbeleid 2017-2023”;

 

overwegende dat:

 • evenementen bijdragen aan een levendige en aantrekkelijke stad;

 • met het strategisch evenementenbeleid wordt ingezet op het versterken van de regionale en nationale aantrekkingskracht van Almere door het meer mensen kennis laten maken met Almere door ruimte te geven aan evenementen waarbij gekozen wordt voor kwaliteit;

 • de gestelde kaders uit de nota Evenementen in Almere 2015 bepalend zijn voor de mogelijkheid om een evenement in Almere te organiseren;

 • de kaders uit de nota Evenementen in Almere 2015 zijn te vertalen in toetsing op:

 • de organisatie en deugdelijkheid van de plannen;

 • de praktische uitvoerbaarheid en veiligheid;

 • de inzet op duurzaamheid;

 • de toegevoegde waarde van evenementen wordt bepaald aan de hand van richtinggevende criteria als:

 • het aansluiten van evenementen bij de identiteit, locaties en binding met Almere;

 • diversiteit op inhoud, in doelgroepen, in tijd en locatie en balans tussen continuïteit en vernieuwing;

 • de samengestelde evenementenkalender inzicht geeft in een goede spreiding van evenementen in tijd en locaties, de hoeveelheid evenementen en de benodigde capaciteit van hulpdiensten;

 • het vermeld worden op de evenementenkalender als voorwaarde wordt gehanteerd om in aanmerking te kunnen komen voor een evenementenvergunning;

 • het college van burgemeester en wethouders op 13 november 2018 de evenementenkalender 2019 heeft vastgesteld;

 • de accountmanager evenementen gemandateerd is om te besluiten over het wijzigen van de evenementenkalender 2019;

 • de adviescommissie evenementen op basis van de gestelde criteria advies heeft uitgebracht over de recent aangemelde evenementen en de samengestelde concept evenementenkalender;

 • de accountmanager evenementen het advies van de adviescommissie evenementen ongewijzigd wenst over te nemen.

 

BESLUIT

de evenementenkalender te wijzigen (zie bijlage I bij dit besluit voor de geconsolideerde versie).

 

Motivering

Wij hebben besloten om in aanvulling op de bestaande evenementenkalender de volgende evenementen op de evenementenkalender te plaatsen op grond van de daarbij genoemde criteria uit het strategisch evenementenbeleid:

 • Zesjarig bestaan café Fiesta 12 oktober 2019. Criterium: Link met Almere (ondernemersinitiatief).

 • Gospel evenement 17 oktober 2019. Criterium: Specifieke doelgroep.

 • Diwali Festival op 19 oktober 2019. Criterium: Specifieke doelgroep.

 • Laterna Magicapark IJsbaan op 22 oktober 2019. Criterium: Link met Almere (bewonersinitiatief).

 • Halloweenrun 2019 op 25 oktober 2019. Criterium: Link met Almere (past als lange lijnen sport binnen de speerpunten van de sportnota van de gemeente Almere).

 • Halloweendisco op 25 oktober 2019. Criterium: Link met Almere (bewonersinitiatief).

 • Halloween voor volwassenen op 26 oktober 2019. Criterium: Link met Almere (bewonersinitiatief).

 • Kinderhalloween Almere Haven op 26 oktober 2019. Criterium: Link met Almere (bewonersinitiatief).

 • Pakjesbootdagen 28 en 29 november 2019. Criterium: Link met Almere (ondernemersinitiatief).

 • Fight & Dine 1 december 2019. Criterium: Link met Almere (past als budosport binnen de speerpunten van de sportnota van de gemeente Almere).

 • Feestshoppen op 19 t/m 24 december 2019. Criterium: Link met Almere (ondernemersinitiatief).

 • Midwinternacht Almere 21 december 2019. Criterium: Link met Almere (ondernemersinitiatief).

 

Inwerkingtreden

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten op 24 september 2019.

 

 

namens burgemeester en wethouders van Almere

de accountmanager evenementen,

M. Broeke

 

 

Bezwaar

Tegen de vaststelling van de evenementenkalender kan een belanghebbende die een aanvraag voor plaatsing op de evenementenkalender heeft ingediend een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift dient u binnen zes weken na de ontvangst van de (gedeeltelijke) afwijzingsbrief te hebben gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Als tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed vereist is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van “voorlopige voorzieningen”, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen.

Voor door de gemeente daadwerkelijk verleende vergunningen voor evenementen verwijzen wij u naar de officiële pagina voor bekendmakingen van de overheid; https://zoek.officielebekendmakingen.nl

 

 

 

 

 

JANUARI

 

 

01-01-19

 

01-01-19

01-01-19

Nieuwjaarsduik

B

Surfstrand Haven

04-01-19

 

04-01-19

04-01-19

Schaatsbaan Verzetswijk

A

Grasstrook spoorkant t.h.v. Kapt. De Langestraat

18-01-19

19-01-19

17-01-19

20-01-19

Space Waste Tracking

B

Esplanade

20-01-19

 

20-01-19

20-01-19

Crosscup Almere / Cirkelcross

B

Cirkelbos tussen Meesweg en dijk

20-01-19

 

20-01-19

20-01-19

Vlooienmarkt

A

Sporthal Buiten

 

 

 

 

FEBRUARI

 

 

02-02-19

 

02-02-19

03-02-19

Apres Ski Run

B

Surfstrand Haven

10-02-19

 

10-02-19

10-02-19

Crosscup Almere / Braambergencross

B

Braambergen

16-02-19

17-02-19

14-02-19

18-02-19

WFL Fightweekend

B

Topsportcentrum

23-02-19

 

23-02-19

23-02-19

Corrosia Square Winterbingo

A

Markt

27-02-19

 

26-02-19

28-02-19

SNS Sportgala

B

Topsporthal

 

 

 

 

MAART

 

 

10-03-19

 

10-03-19

10-03-19

Vlooienmarkt

A

Sporthal Buiten

16-03-19

 

16-03-19

16-03-19

Bokswedstrijd Harm VS Tim

B

Topsporthal

17-03-19

 

16-03-19

17-03-19

Lenteloop Almere

A

FBK

23-03-19

24-03-19

23-03-19

24-03-19

Voorjaarsmarkt

A

Markt

23-03-19

31-03-19

21-03-19

02-04-19

Voorjaarskermis Buiten

B

Evenemententerrein Buiten

23-03-19

 

23-03-19

23-03-19

Landelijke opschoondag

A

Grote Markt

30-03-19

 

30-03-19

30-03-19

Main Energy Business Challenge 2019

A

Grote Markt

31-03-19

 

31-03-19

31-03-19

Stoffenbeurs Almere

A

Stadhuisplein/promenade

31-03-19

 

31-03-19

31-03-19

Vlooienmarkt

A

Tennishal de Pellikaan

 

 

 

 

APRIL

 

 

12-04-19

14-04-19

11-04-19

15-04-19

Festival der Zoete Verleidingen

B

De Kemphaan

12-04-19

 

12-04-19

14-04-19

Opendag Bazaar

B

Eind Venraystraat

13-04-19

14-04-19

11-04-19

16-04-19

Terassenfestival

B

Grote Markt, Belfort, Stadhuisplein, Schutterstraat

14-04-19

 

14-04-19

15-04-19

Slamm! Fight&Dine

B

Rey Events

16-04-19

28-04-19

04-03-19

01-05-19

Er was eens!

B

Kantoorgebouw Oranjewoud

20-04-19

 

19-04-19

21-04-19

Tijdrit Almere

B

Route (Tureluurweg)

21-04-19

22-04-19

21-04-19

22-04-19

Paasmarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

26-04-19

27-04-19

22-04-19

07-05-19

Koningsdag/nacht Almere

C

Grote Markt, Stadhuisplein/promenade, Belfort

26-04-19

27-04-19

22-04-19

30-04-19

Koningsdag/nacht Almere

C

Esplanade, Forum, Stationsplein, Schutterstraat, Diagonaal, Stationsstraat, Belfort + centrum Buiten, centrum Haven en Cascadepark in Poort

27-04-19

 

27-04-19

27-04-19

Koningsdag4Kids

B

Parkwijk, grasveld Cranberrylaan/Parkwijklaan

 

 

 

 

MEI

 

 

01-05-19

 

30-04-19

02-05-19

Klokhuis Nationale Parkendag 2019

B

De Kemphaan

04-05-19

05-05-19

22-04-19

07-05-19

Viering 4 en 5 mei

C

Grote Markt, Belfort

04-05-19

05-05-19

04-05-19

05-05-19

United4

A

Almeerderstrand

04-05-19

 

04-05-19

04-05-19

Dodenherdenking voor Kinderen door Kinderen

B/A

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad

05-05-19

 

01-05-19

07-05-19

Bevrijdingsfestival Flevoland

C

Esplanade, parkeerplein Hospitaalgarage, Forum, Stadhuisplein/promenade

11-05-19

 

11-05-19

11-05-19

Kofferbakmarkt

A

Homerusmarkt

12-05-19

 

12-05-19

12-05-19

Apenloop

 

Kemphaan

15-05-19

19-05-19

13-05-19

21-05-19

Havenkermis

A

Deltastraat/Manifestatieterrein

17-05-19

 

14-05-19

17-05-19

Avondvierdaagse

 

Rio de Janeiroplein

18-05-19

19-05-19

17-05-19

19-05-19

Almere Regatta

A

Muiderzand / Markermeer

18-05-19

19-05-19

17-05-19

20-05-19

DUIN Triathlon & Duathlon

B

IJmeerdijk

18-05-19

19-05-19

16-05-19

20-05-19

WFL Fightweekend

B

Topsporthal

18-05-19

 

18-05-19

18-05-19

(Corrosia Square) Expo voor 1 Dag

A

Markt

19-05-19

 

19-05-19

19-05-19

Rolling Nature Oostvaarders

A

De Oostvaarders

19-05-19

 

19-05-19

19-05-19

Zondagmiddagvermaak Forum

A

Forum

19-05-19

 

19-05-19

19-05-19

Nobel Run

B

Nobelhorst en Almere Hout

19-05-19

 

19-05-19

19-05-19

Vredes Optocht

B

Route Almere Haven

19-05-19

 

18-05-19

20-05-19

Indian Summer Festival 2019

B

Esplanade

23-05-19

 

23-05-19

23-05-19

30-jarig jubileum

 

Muzenpark

23-05-19

29-05-19

25-04-19

14-06-19

Libelle Zomerweek

B/C

Almeerderstrand

25-05-19

 

24-05-19

27-05-19

Landelijke Veiligheidsdag

C

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/ promenade, Diagonaal, Schutterstraat, Weerwater

25-05-19

 

25-05-19

25-05-19

Suripoort festival

B

Cascadepark

25-05-19

26-05-19

25-05-19

26-05-19

Opening Brouwerij Stijl Bierlab

 

Binnenplaats De Blauwe Reiger

26-05-19

 

24-05-19

26-05-19

Run for Kika Almere

B

Stadslandgoed De Kemphaan

 

 

 

 

JUNI

 

 

01-06-19

10-06-19

29-05-19

12-06-19

Pinksterkermis

B

Esplanade

07-06-19

09-06-19

05-06-19

11-06-19

Harbour Jazz

B

Havenkom

07-06-19

 

07-06-19

07-06-19

Luilak Bloemenmarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

08-06-19

10-06-19

08-06-19

10-06-19

Pinkstermarkt

A

Globeplein

8-06-19

10-06-19

8-06-19

10-06-19

Slapen bij de schapen

A

Ons Cascadepark

08-06-19

 

04-06-19

12-06-19

New Grounds Festival

C

Utopia-eiland

9-06-19

 

9-06-19

9-06-19

Ibiza Party

B

Grote Markt

14-06-19

 

14-06-19

14-06-19

Eindfeest Windesheim Flevoland

B

Lumierestrand

15-06-19

16-06-19

12-06-19

18-06-19

Floriade Festival

B

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stationsplein, Diagonaal, Traverse, Schutterstraat, Passagebied, Weerwater, Floriadeterrein

15-06-19

 

15-06-19

15-06-19

Buurtfeest De Wierden/De Laren

A

Sportveld tussen parkeerplaats AH en Najaden aan Meerveldplein

16-06-19

 

15-06-19

17-06-19

Almere City Run

B

Esplanade

22-06-19

23-06-19

17-06-19

26-06-19

Ultimate Team Challenge 2019

B

Almeerderstrand

22-06-19

29-06-19

22-06-19

29-06-19

Blij met de bijbel

A

Manifestatieveld

22-06-19

 

21-06-19

22-06-19

Festival Poort Sociaal

A

Ventweg Europalaan, Nederlandstraat, Nederlandhof

22-06-19

 

22-06-19

23-06-19

Octant Havenfestival

B

Octantenhaven Noorderplassen West

22-06-19

 

22-06-19

23-06-19

Mid Summer Night Windsurfing

B

Surfstrand Haven

22-06-19

 

22-06-19

22-06-19

Stadslandbouwplein Oosterwold

A

Erf boerderij Vliervelden

23-06-19

 

23-06-19

23-06-19

Hou 't Schoon - De Afvalrace

B

Stadhuisplein

23-06-19

 

23-06-19

23-06-19

MS Motion 2019

A

De Kemphaan

23-06-19

 

23-06-19

23-06-19

Custom Turbo Meeting 2019

B

Esplanade

23-06-19

 

23-06-19

23-06-19

Hans vd Hengel Jeugdcompetitie

A

Kwikzilverstraat, Mangaanstraat, Koperstraat

26-06-19

 

25-06-19

27-06-19

Haringparty Almere

A

Veerkade 10

28-06-19

30-06-19

26-06-19

01-07-19

Windmill Classic Slowpitch Tournament

B

Sportpark FBK

29-06-19

 

29-06-19

29-06-19

Surinamedag

A

Schoolstraat

29-06-19

 

29-06-19

29-06-19

Picknick Almeerderstrand

A

Almeerderstrand

29-06-19

 

29-06-19

29-06-19

Kidsproof Kinderfeest

A

Rio de Janeiroplein/ Globeplein

30-06-19

 

30-06-19

30-06-19

Herdenking Ketikoti en viering

B

Stadhuiplein

30-06-19

 

30-06-19

30-06-19

Chopperdag Almere

B/C

Clubhuis Markerkant 10

 

 

 

 

JULI

 

 

03-07-19

 

03-07-19

03-07-19

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

04-07-19

 

04-07-19

04-07-19

Afsluiting Schooljaar

A

Esplanade

05-07-19

 

05-07-19

05-07-19

Benefietfestival Technasium Helen Parkhurst

A

Stadhuisplein

06-07-19

07-07-19

28-06-19

11-07-19

Free Festival en Summerpark Festival

C

Almeerderstrand

06-07-19

 

06-07-19

06-07-19

Brandweerdag 2019

B

Brandweerkazerne Markerkant

06-07-19

 

05-07-19

07-07-19

SuriMakandra 2.0

B

Evenemententerrein Almere Buiten

06-07-19

 

05-07-19

07-07-19

ThanksLiving

B

Strand Almere Haven/Sluiskade

07-07-19

 

07-07-19

07-07-19

Zondagmiddagvermaak Forum

A

Forum

8-07-19

4-08-19

8-07-19

4-08-19

Filmopname De Club van Lelijke kinderen

 

Esplanade

10-07-19

 

10-07-19

10-07-19

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

12-07-19

14-07-18

12-07-19

15-07-19

Buurtcamping Manifestatieterrein

B

Havenkom

12-07-19

14-07-18

12-07-19

15-07-19

Buurtcamping Beatrixpark

B

Beatrixpark

14-07-19

 

14-07-19

14-07-19

Swan Market

B

Stadhuisplein

14-07-19

 

14-07-19

14-07-19

Ouder en Kind Festival

A

Arnhemplein

16-07-19

4-08-19

16-07-19

4-08-19

Filmopnames Project GIO

A

Almeerderstrand, Esplanade, Belfort, Forum, Diagonaal, Hospitaaldreef, Schuttterstraat

17-07-19

 

17-07-19

17-07-19

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

20-07-19

 

20-07-19

20-07-19

Basis (natuur) fotografie workshop

 

Utopia Eiland

21-07-19

22-07-19

21-07-19

22-07-19

Zomermarkt

A

Stadhuisplein/-promenade

21-07-19

 

20-07-19

21-07-19

Vlooienmarkt

A

Veld Strandweg / Sluiskade

22-07-19

19-08-19

8-07-19

30-08-19

Filmopnamen

A

Gronddepot gemeente Almere, Elektronweg

24-07-19

 

24-07-19

24-07-19

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

25-07-19

 

25-07-19

25-07-19

Filmopname Vlogger Gio

 

Utopia Eiland

27-07-19

 

24-07-19

31-07-19

Patterns outdoor 2019

B

Almeerderstrand

28-07-19

 

28-07-19

28-07-19

SummerBBQ

 

Terras het Steegje

29-07-19

30-07-19

29-07-19

30-07-19

Eigen Eiland - Bushcraft voor kinderen

A

Utopia Eiland

31-07-19

 

31-07-19

31-07-19

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

 

 

 

 

AUGUSTUS

 

 

07-08-19

08-08-19

05-08-19

11-08-19

Nationaal circus Barani

B

Rio de Janeiroplein

07-08-19

 

07-08-19

07-08-19

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

11-08-19

 

11-08-19

12-08-19

Lumiereparkfestival

B

Lumierepark

11-08-19

 

10-08-19

11-08-19

Shiva Parthiv Pujan

B

Almeerderstrand

13-08-19

 

13-08-19

13-08-19

Filmopnamen Koetsierbaan

 

Koetsierbaan 163

14-08-19

 

14-08-19

14-08-19

Woensdagmiddag kindervermaak Esplanade/Weerwater

A

Esplanade

15-08-19

31-08-19

15-08-19

31-08-19

Zomer in Haven

 

Havenkom en Markt

15-08-19

 

15-08-19

15-08-19

Indie-herdenking

B

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken

16-08-19

18-08-19

16-08-19

19-08-19

SMETKROES Multiculturele events Almere

A

De Korver Sportpark

23-08-19

 

23-08-19

23-08-19

(Corrosia Square) Openluchtfilm

A

Markt

24-08-19

 

24-08-19

24-08-19

Sunt! Creatieve markt

 

Utopia Eiland

24-08-19

 

17-08-19

30-08-19

Strandfestival ZAND

C

Almeerderstrand

25-08-19

 

17-08-19

30-08-19

Nickelodeon Familie Festival

C

Almeerderstrand

26-08-19

30-08-19

23-08-19

31-08-19

Introductieweek 2019

B

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade en Markt (Haven)

26-08-19

6-09-19

26-08-19

26-08-19

Reizende fototentoonstelling Qredits 10 jaar

 

Grote Markt

28-08-19

 

28-08-19

28-08-19

Panna Knock Out

A

Stadhuisplein

30-08-19

 

30-08-19

30-08-19

Like - Theatervoorstelling door Art Loca

A

Utopia eiland

31-08-19

 

31-08-19

31-08-19

Kidsproof Kinderfeest

A

Noordeindeplein/ Baltimoreplein

31-08-19

 

31-08-19

31-08-19

Suribuiten festival

A

Evenemententerrein Almere Buiten

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

 

01-09-19

 

01-09-19

01-09-19

Vermaak voor kinderen

A

Forum

1-09-19

 

01-09-19

1-09-19

Verbinden - Yoga Vira

 

Utopia eiland

02-09-19

15-09-19

31-08-19

20-09-19

New Town Architecture Summerschool

A

Almeerderstrand

3-09-19

 

03-09-019

3-09-19

Introductie AD Ondernemen & AD CE

 

Lumierestrand

5-09-19

 

5-09-19

6-09-19

Studentenfestival 2019

B

Stadhuisplein / Stadhuispromenade

06-09-19

08-09-19

04-09-19

10-09-19

Almere Haven Festival

B

Havenkom, Markt, Deltastraat, Kerkgracht

7-09-19

 

7-09-19

7-09-19

Dag van Eenheid, Liefde & Respect

A

Grote Markt

7-09-19

 

7-09-19

7-09-19

Urban Jungle EXPOture

A

Utopia eiland

8-09-19

 

6-09-19

10-09-19

NK Crosstriathlon

B

Kemphaan/ Braambergen

11-09-19

 

11-09-19

11-09-19

Springkussenfestival

A

Sportveld tussen parkeerplaats AH en Najaden aan Meerveldplein

13-09-19

15-09-19

05-09-19

19-09-19

Challenge Almere-Amsterdam

C

Esplanade + route

14-09-19

15-09-19

13-09-19

17-09-19

Blues & Jazz

A

Belfort

14-09-19

15-09-19

14-09-19

15-09-19

Badminton Festival

B

Rio de Janeiroplein

14-09-19

22-09-19

12-09-19

24-09-19

Najaarskermis

B

Festivalterrein

14-09-19

 

14-09-19

14-09-19

Kofferbakmarkt

A

Homerusmarkt

14-09-19

 

14-09-19

14-09-19

Corrosia Square (Corrosia Danst)

A

Markt

14-09-19

 

14-09-19

14-09-19

Onthulling kunstwerk Forum

A

Forum

14-09-19

 

14-09-19

14-09-19

Almere Mijn Trots

A

Leeuwardenplein

14-09-19

 

14-09-19

14-09-19

Onthulling kunstwerk Forum

A

Forum

15-09-19

 

15-09-19

15-09-19

SPRiNG!

 

Homeruspark

15-09-19

 

14-09-19

16-09-19

Dog Fun Run

B

De Kemphaan

15-09-19

 

15-09-19

15-09-19

Own the Spot

A

Evenaar (skatepark)

21-09-19

 

17-09-19

23-09-19

Wereldfestival

B

Evenementenplein Almere Buiten en Globeplein

21-09-19

22-09-19

20-09-19

22-09-19

NK Slalom Windsurfen 2019

A

Catamaran club Marina Muiderzand Sail Today

21-09-19

 

21-09-19

21-09-19

Almere Mijn Trots

A

Markt

21-09-19

 

21-09-19

21-09-19

Promotie NK Judo

 

Grote Markt

21-09-19

 

21-09-19

21-09-19

Actie Only for Men

A

Forum

21-09-19

 

21-09-19

21-09-19

Straatfeest Brikzeil

 

Brikzeil 5 t/m 17

21-09-19

 

21-09-19

21-09-19

Birds Flying High - RAAF

A

Utopia eiland

22-09-19

 

17-09-19

23-09-19

Feestival Almere Buiten

B

Rio de Janeiroplein, Globeplein

27-09-19

29-09-19

26-09-19

01-10-19

Theater & Muziek Festival (diverse tijden)

B

Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade,Passages, Diagonaal, Schutterstraat, Stationsplein

28-09-19

29-09-19

28-09-19

29-09-19

Popronde Almere

A

Esplanade, Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade

28-09-19

 

28-09-19

28-09-19

Bos der onverzetteljiken

A

Nationaal Verzetsmonument Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad

28-09-19

 

28-09-19

28-09-19

Almere Mijn Trots

A

Rio de Janeiroplein

28-09-19

 

28-09-19

28-09-19

Buurtfeest Aagje Dekenstraat

A

Grasveld achter Aagje Dekenstraat 17-31

29-09-19

 

28-09-19

29-09-19

30 van Almere

B

Topsportcentrum

 

 

 

 

OKTOBER

 

 

05-10-19

 

05-10-19

05-10-19

Groentesoep Festival

B

Globeplein

8-10-19

13-10-19

7-10-19

15-10-19

Dutch Agri Food Week 2019

A

Forum

12-10-19

13-10-19

12-10-19

13-10-19

Najaarsmarkt

A

Markt

12-10-19

 

12-10-19

12-10-19

Straatartiestenfestival

A

Markt, Brink, Meerveldstraat, Vomar

13-10-19

 

13-10-19

13-10-19

Almere Deze Week MTB Classic 2019

A

Route rond Kemphaan en Oostvaardersplassen

17-10-19

 

17-10-19

17-09-19

Gospel evenement

A

Grote Markt

19-10-19

20-10-19

17-10-19

22-10-19

Fun & Science Festival

A/B

Grote Markt, Forum, Stadhuisplein/promenade, Stationsplein

19-10-19

 

19-10-19

19-10-19

Diwali Festival

A

Apollo hotel/Bierfabriek

22-10-19

 

22-10-19

22-10-19

Laterna Magicapark Ijsbaan

A

Laterna Magicapark Filmwijk

25-10-19

 

25-10-19

26-10-19

Halloweenrun 2019

A

Globeplein

25-10-19

 

25-10-19

25-10-19

Halloween Disco

A

Cascadepark

26-10-19

 

26-10-19

26-10-19

Halloween Volwassenen

A

Route vanaf Bivak naar strand

26-10-19

 

26-10-19

26-10-19

Kinder Halloween Almere Haven

A

Route vanaf Bivak naar strand

26-10-19

27-10-19

24-10-19

28-10-19

WFL Fightweekend

B

Topsporthal

27-10-19

 

27-10-19

27-10-19

Vlooienmarkt

A

Sporthal Buiten

26-10-19

 

26-10-19

26-10-19

Halloween Run Almere

B

Rio de Janeiroplein, Globeplein, route

 

 

 

 

NOVEMBER

 

 

01-11-19

03-11-19

01-11-19

03-11-19

Najaarsmarkt

A

Globeplein

2-11-19

 

2-11-19

2-11-19

Raw Diamonds 13

C

Pand Remy Bonjasky Academie

3-11-19

 

3-11-19

3-11-19

Vaartsluisboscross

A

Vaartsluisbos

09-11-19

10-11-19

05-11-19

12-11-19

LAB Surprise Night

A

Almeerderstrand

16-11-19

 

16-11-18

16-11-19

Sinterklaasintocht

C

Markt en Havenkom

16-11-19

 

16-11-19

16-11-19

Sintparade Almere Centrum

C

Route Forum - Stationsplein

17-11-19

 

17-11-19

17-11-19

Sinterklaasintocht

A

Baaihaven Noorderplassen West

23-11-19

 

23-11-19

23-11-19

Intocht Sinterklaas

B

Rio de Janeiroplein, Globeplein, DoeMere

23-11-19

 

23-11-19

23-11-19

Sint activiteiten

A

Markt

28-11-19

29-11-19

28-11-19

29-11-19

Pakjesbootdagen

A

Havenkom

28-11-19

 

27-11-19

28-11-19

Studie Experience

A

Topsportcentrum

 

 

 

 

DECEMBER

 

 

1-12-19

1-12-19

30-11-19

2-12-19

Youth Fighting League

C

Sporthal Haven

1-12-19

 

1-12-19

1-12-19

Fight & Dine

B

Rey Events, Trekweg 21

8-12-19

 

8-12-19

8-12-19

Almeerderstrandcross

A

Almeerderstrand

19-12-19

24-12-19

 

25-12-19

Feestshoppen Almere Centrum

A

Grote Markt, Stationsplein en Citadel

21-12-19

 

20-12-19

22-12-19

Midwinternacht Almere

B

Belfort en Forum

21-12-19

 

21-12-19

21-12-19

KerstParade Buiten

B

Rio de Janeiroplein, Globeplein, centrum Almere Buiten

21-12-19

05-01-20

14-12-19

08-01-20

Kerstcircus Almere

A

Evenemententerrein

22-12-19

 

22-12-19

22-12-19

Maatje Meer

A

Stadhuisplein en daarna door naar locaties in Stationsstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven