Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 247510Overige besluiten van algemene strekkingBesluit sluiting panden

Op 3 juni 2019 heeft de politie Eenheid Noord-Nederland een hennepkwekerij en -stekkerij aangetroffen aan het adres Buorren 8b, 8493LE te Terherne.

Burgemeester Veenstra heeft besloten de bij de overtreding betrokken panden voor een periode van 6 maanden te sluiten. Dit betreft de volgende panden.

 • -

  De woning (Buorren 8a);

 • -

  De loods

 • -

  De schuur

 • -

  De zeecontainer;

 • -

  Een schiphuis gedeeltelijk (de ruimte in het schiphuis waar een stekkerij is aangetroffen wordt gesloten, daarmee blijft het gedeelte van het schiphuis met de ligplaatsen toegankelijk). 

De sluiting gaat in op 16 oktober 2019 om 13:00 uur. Na de sluiting zullen de panden worden voorzien van een plakaat en zegels. Het verbreken van een zegel is strafbaar op basis van artikel 199 Wetboek van Strafrecht. Het betreden van een krachtens artikel 13b Opiumwet gesloten pand is verboden op grond van artikel 2:41 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen een bezwaarschrift indienen. De termijn daarvoor loopt tot 13 november 2019