Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2019, 246825Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning De Schoren 13 in Liempde

 

Ontvangen op 4 oktober 2019:

- De Schoren 13 in Liempde: het realiseren en exploiteren van een gesloten bodemenergiesysteem voor het koelen en verwarmen van het woonhuis

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl