Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 246093Beschikkingen | aanvraagSint Nicolaasga, nabij Westend 23: aanvraag vergunning herinrichten dagrecreatieterrein en vervangen steigers (OV 20190451/4691261)

Op 4 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het herinrichten van het dagrecreatieterrein en het vervangen van de steigers.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.