Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 246052Beschikkingen | aanvraagSint Nicolaasga, Houtvaartweg 1: aanvraag vergunning oprichten recreatiewoning op Recreatiepark 'Meer van Eysinga' (OV 20190448/4691377)

Op 3 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het oprichten van een recreatiewoning op Recreatiepark 'Meer van Eysinga' (kavel 15, 24 en 28).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.