Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 246041Beschikkingen | aanvraagLemmer, Transveer 1: aanvraag vergunning aanpassen booth en entree, plaatsen terrasoverkapping en wijzigen reclame (OV 20190447/4691421)

Op 3 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het aanpassen van de booth en entree, plaatsen van een terrasoverkapping en het wijzigen van de reclame.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.