Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 246025Overige overheidsinformatieNota positief gezondheidsbeleid 2020-2023

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op:

 

1.Wet publieke gezondheid;

2.het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019;

3.de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 10 september 2019;

 

  •  

Besluit

De nota Positief gezondheidsbeleid 2020-2023 vast te stellen, waarin de volgende speerpunten zijn opgenomen:

- Gezond gewicht

- Middelengebruik

- Mentale gezondheid

 

1 oktober 2019

 

GriffierVoorzitter