Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 246020Beschikkingen | aanvraagElahuizen, Poeldyk 14: aanvraag vergunning wijzigen reeds verleende vergunningen OV 20180310 en OV 20180568 door wijzigen kap (OV 20190443/4689913)

Op 2 oktober 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het wijzigen van de reeds verleende vergunningen OV 20180310 en OV 20180568 door het wijzigen van de kap van 35 naar 45 graden.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.