Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 24586Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen,

 

Overwegende dat:

 

de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde nodig is, bevoegd is om op basis van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op de openbare plaatsen;

 

het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden en straten voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (zoals kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit);

 

de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 

b e s l u i t:

 

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:77 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN

 

Onderhavig besluit heeft betrekking op het cameratoezicht op openbare plaatsen.

 

 • 1.

  Het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera’s toezicht kan worden gehouden:

  • a.

   voor stadsdeel Sittard:

   • Het centrum van stadsdeel Sittard, aan te duiden als het gebied tussen de Elisabeth van Barstraat, Odasingel, President Kennedysingel, Engelenkampstraat, Wilhelminastraat, Stadswegske, Bergerweg, Poststraat en de spoorlijn en alle in dit gebied gelegen wegen, waaronder de wegen zelf. In de bijlage is het cameragebied op kaart weergegeven.

   • De omgeving van het Fortuna stadion, zijnde het gebied gelegen tussen de Bergerweg, Middenweg, Eggerweg en het spoor. In de bijlage is het cameragebied op kaart weergegeven.

   • De directe omgeving van de afvalinzamelingspunten gelegen in de volgende straten: Agricolastraat, Alardstraat, Albrecht Rodenbachstraat, Anemoonstraat, Annadealestraat, Beethovenstraat, Benedictastraat, Bergstraat, Bremstraat, Broeksittarderweg, Brugstraat, Burg. Coendersstraat, Burg. Corbeijstraat, Burg. Heijnenstraat, Burg. Arnoldtsstraat, Cavaleriestraat, Clothildestraat, Dagobertstraat, De Wieër, Debussystraat, Dempseystraat, Dr. Nolenslaan, Dobbelsteynporte, Eisenhowerstraat, Engelenkampstraat, Felix Ruttenlaan, Gats, Gelderhof, Geuweg, Heerlenerweg, Heistraat, Helsinkistraat, Helstraat, Hemelsley, Hendrik Luijtenstraat, Henri Weltersstraat, Henric van Veldekestraat, Hoeferlaan, In de Camp, Industriestraat, Jan Steenstraat, Justus Harduwijnlaan, Karolingenstraat, Kastanjelaan, Kleine Steeg, Kromstraat, Lahrstraat, Leyenbroekerweg, Limbrichterweg, Lindenhof, Marshallstraat, Marsstraat, Meindert van Hamstraat, Mgr. Rijckersstraat, Mgr. Vranckenstraat, Milieuparkweg, Millenerweg, Odasingel, Oude Broeksittarderweg, Oude Markt, Oudeweg, Parallelweg, Parklaan, Past. Verbeekstraat, Plakstraat, Putstraat, Reinoud-Flat, Rembrandtstraat, Rijksweg Noord, Rijksweg Zuid, Romeinenstraat, Rosmolenstraat, Schubertstraat, Schuttestraat, Selfkantstraat, Sjiefbaan, Sleutelbloem, Smithlaan, St. Josephstraat, Stadswegske, Steegske, Steegstraat, Steenweg, Tempelplein, Tudderenderweg, Vastradastraat, Verdistraat, Vijverweg, Walramstraat, Willem v Gelre-Gulikstraat en Winterlinde.

  • b.

   voor stadsdeel Geleen:

   • Het centrum van stadsdeel Geleen, aan te duiden als het gebied tussen de Doctor Nolenslaan, Doctor Poelslaan, Rijksweg Noord, Rijksweg Centrum, Kummenaedestraat, Nachtegaalstraat, Leeuwerikstraat, Rijksweg Zuid, A76, Westelijke Randweg, Groenstraat en de spoorlijn en alle in dit gebied gelegen wegen, waaronder de wegen zelf, met uitzondering van de A76. In de bijlage is het cameragebied op kaart weergegeven.

   • De directe omgeving van de afvalinzamelingspunten gelegen in de volgende straten: Amerstraat, Anemonenstraat, Bachstraat, Barbarastraat, Bernhardstraat, Bloemenhof, Breitnerstraat, Burg. Lemmensstraat, Cityflat, Danikerstraat, Dr. Dreesplein, Dr. Nolenslaan, Eberhardstraat, Eisenderstraat, Emmaplein, Europalaan, Geleenbeeklaan, Geraniumstraat, Gerardusstraat, Graaflandstraat, Gravenstraat, Groenstraat, Henri Hermanslaan, Hofstraat, Irisstraat, Itterbeek, Jos Klijnenlaan, Jubilieumplein, Kloosterhof, Kluis, Koningsplein, Kramershof, Kummenaedestraat, Leeuwenhoekstraat, Leeuwerikstraat, Leidekkersdreef, Lienaertsstraat, Loobeek, Martin Luther Kingplein, Mauritslaan, Meeuwenlaan, Mercuriusstraat, Merelstraat, Mesdagstraat, Min. Ruysstraat, Molenstraat, Napoleonbaan Noord, Nijverheidsweg, Norbertijnenstraat, Op De Vey, Op den Adel, Oranjehof, Oranjelaan, Parallelweg, Pastoor Leesensstraat, Pastoor Vonckenstraat, Pater Hubertuscour, Pijperstraat, Prof. Keulersstraat, Prof. Rommeplein, Professor Oudflat, Rafaelstraat, Rembrandtlaan, Ridder Vosstraat, Rijksweg Noord, Seringenlaan, Stationsplein, Stationstraat, Steenbergstraat, Ten Eysden, Teniersstraat, Tunnelstraat, Valderenstraat, Van Banninglaan, Van Goghstraat, van Goyenstraat, Veermanstraat, Wagenaarstraat en Wevestraat.

  • c.

   voor de dorpen:

   De directe omgeving van de afvalinzamelingspunten gelegen in de volgende straten:

   • Einighausen: Bokslootweg en Kerkhofweg.

   • Born: Borner Markt, Campus (Aldenhof), De Wingerd, Florianstraat, Forum, Greatheide, Molenstraat en Putstraat.

   • Munstergeleen: Bronkboomstraat, Houbeneindstraat, Kerkstraat, Peterstraat en Vilicusstraat.

   • Buchten: Buchtermarkt.

   • Limbricht, Burg. Coonenplein, Pagestraat en Vredeslaan.

   • Grevenbicht, Burg. Kotenplein, Houtstraat en Sterre der Zeeplein.

   • Holtum: Holtummer Markt en Munnikstraat.

   • Guttecoven: Kerkstraat.

   • Windraak: Kloosterweg.

   • Obbicht: Obbichter Markt.

 • 2.

  Dat in de onder punt 1 aangewezen gebieden de beelden live kunnen worden uitgekeken.

 • 3.

  Dat bij incidenten of (dreigende) verstoring van de openbare orde onder supervisie van de politie de camera’s live uitgekeken kunnen worden.

 • 4.

  Dat de camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 • 5.

  Dat de opgenomen beelden ten hoogste 4 weken worden bewaard.

 • 6.

  Dat de opgenomen beelden onder supervisie van de politie worden teruggekeken indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

 • 7.

  Dat de camera’s tot 1 juli 2021 worden gebruikt en dat in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 een evaluatie wordt uitgevoerd. Desgewenst kan besloten worden om tussentijds een (vervroegde) evaluatie uit te voeren.

 • 8.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Sittard-Geleen, 24-01-2019.

De burgemeester,

drs. G.J.M. Cox

Bijlage 1 Geleen Centrum

Bijlage 2 Sittard Centrum