Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 245665Overige besluiten van algemene strekkingRechtspositionele regelingen griffie

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

 

-het voorstel van de werkgeverscommissie van 16 september 2019;

 

Besluit

Vaststellen van de volgende regelingen voor de griffier en de griffiemedewerkers:

1.regeling werving en selectie gemeente Stichtse Vecht 2019, onder gelijktijdige intrekking van de regeling werving en selectie uit 2015;

2.regeling studiefaciliteiten gemeente Stichtse Vecht 2019, onder gelijktijdige intrekking van de regeling studiefaciliteiten 2011; 

3.regeling reis- en verblijfskosten gemeente Stichtse Vecht 2019, onder gelijktijdige intrekking van de regeling reis- en verblijfskosten 2013;

4.regeling werktijden gemeente Stichtse Vecht 2019, onder gelijktijdige intrekking van de regeling werktijden (2014);

5.a. regeling ‘Het goede gesprek’ gemeente Stichtse Vecht 2019 onder gelijktijdige intrekking van de regeling bijzondere personeelsbeoordeling gemeente Stichtse Vecht 2017;

b. de relevante aspecten uit de regeling bijzondere personeelsbeoordeling en een aantal financiële aspecten uit de uitvoeringsregeling beloningsbeleid in de regeling ‘Het goede gesprek’ opnemen;

c. de aanspraken volgend uit de uitvoeringsregeling beloningsbeleid in de Regeling het goede gesprek en de HR21-Procedureregeling onderbrengen.

 

2 oktober 2019

GriffierVoorzitter