Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 245582Beschikkingen | afhandelingBalk, Dubbelstraat 6: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning tandartspraktijk (OV 20190338/4539743)

Op 1 oktober 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 15 november 2019. De aanvraag betreft het (intern) verbouwen van het pand tot tandartspraktijk.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).