Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 245392Beschikkingen | afhandelingBuiten behandeling laten omgevingsvergunning Sengersbroekweg 1 te Heusden

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning op genoemde datum buiten behandeling is gelaten:

 

Sengersbroekweg 1 te Heusden

het wijzigen van de kapconstructie 28-05-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.