Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 245368Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Omgevingsvergunningvrij bouwen, Schepenlaan 111, Medemblik week 41

Voor de volgende aanvraag is geen omgevingsvergunning vereist:

plaatsen van overkapping

 

met verzenddatum 01-10-2019

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.