Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 244853Plannen | ruimtelijkVOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen”

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 17 oktober 2019 tot en met 27 november 2019 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97a te Zevenbergen’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGHzandweg97A-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

 

Aanleiding

Dit voorontwerp regelt de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97a te Zevenbergen. De uitbreiding betreft de bouw van circa 9,6 hectare glas en een bedrijfsruimte van circa 6.500 m2.

Deze uitbreiding vindt plaats op de nog onbebouwde grond tussen de bestaande kassen van dit bedrijf en het naastgelegen glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 93.

De te realiseren kassen hebben een totale bouwhoogte van circa 8 meter. De bedrijfsruimte heeft een totale bouwhoogte van circa 10 meter. Het bestemmingsplan bevat daarnaast een plan voor een groene inrichting van het perceel.

Het bestemmingsplan sluit het gebruik van assimilatiebelichting niet uit.

 

Reageren

Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl.

Iedereen kan tot en met 27 november 2019 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of stuurt u aan info@moerdijk.nl o.v.v. “Inspraakreactie bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 97A”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u, tijdig, vooraf een afspraak maken met mevrouw D. de Kuijper via telefoonnummer 140168.