Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 244005Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Dorresteinweg 72 in Soest

De gemeente heeft op 4 oktober 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2230276 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 22 bedrijfsunits op locatie Dorresteinweg 72 in Soest te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels bestemmingsplan

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.