Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 243959Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Nieuwe Steeg 2, 5473 XK Heeswijk-Dinther.

De burgemeester heeft vergunning  verleend voor het organiseren van een Symposium op 25 oktober van 10.30 uur tot 01.30 uur en een Open Dag op 27 oktober 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Het besluit is verzonden op 7 oktober 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 7 oktober 2019