Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 2437Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Samenleving/Ruimte/Bestuur/Financiën op donderdag 10 januari 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Ruimte/Bestuur/Financiën op donderdag 10 januari 2019

 

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Bespreekstuk van ingekomen post

7. Collegebesluit Samenwerkingsovereenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal

Raadsvoorstellen:

8. Zonnepark Elzenbos

9. Vangnetregeling Participatiewet 2018

10. Verordening Kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Brummen

11. Goedkeuring voor toestemming van wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor Omgevingsdienst Veluwe en IJssel

12. Sluiting