Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 2437

Gepubliceerd op 4 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen - Forum Samenleving/Ruimte/Bestuur/Financiën op donderdag 10 januari 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Ruimte/Bestuur/Financiën op donderdag 10 januari 2019

 

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Bespreekstuk van ingekomen post

7. Collegebesluit Samenwerkingsovereenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal

Raadsvoorstellen:

8. Zonnepark Elzenbos

9. Vangnetregeling Participatiewet 2018

10. Verordening Kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Brummen

11. Goedkeuring voor toestemming van wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor Omgevingsdienst Veluwe en IJssel

12. Sluiting

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl