Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 

 • 1.

  Het aanbrengen van reclame aan de gevel aan de Drievogelstraat 30, 6466 GM (d.d. 29.08.2019)

 • 2.

  Het uitbreiden van het bedrijfspand aan de Locht 17A (d.d. 30.08.2019)

 • 3.

  Het tijdelijk (9 jaar en 11 maanden) plaatsen van prefab units t.b.v. het vergroten van het onderwijsgebouw aan de O.L. Vrouwestraat 70, 6461 BS (d.d. 24.09.2019)

 • 4.

  Het kappen van 4 esdoorns aan de Colenstraat (d.d. 26.09.2019)

 

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 9 oktober 2019

Naar boven