Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2019, 243245Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding brandveiliggebruik Lyceumstraat 36 in Oldenzaal

Op 26 augustus 2019 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Lyceumstraat 36 in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 33735-2019. De melding betreft:

  • het vernieuwen van de brandmeldinstallatie.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.