Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 243202Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Heijackerstraat 23a in Beesel

Op 26 september 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Heijackerstraat 23a in 5954 AE Beesel (besluit verzonden 26 september 2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.