Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 24319VerordeningenVERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z027653/D288432

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 06 november 2018 met kenmerk 288453;

Gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 januari 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

1.

De Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Brummen vast te stellen.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 24 januari 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel