Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 242926Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan 27, 5384 VX te Heesch

Het milieuneutraal veranderen en realiseren van een wintergarten

 

Datum ontvangst: 03-10-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 9 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze