Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 242281Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan ‘Snelfietsroute Nistelrode’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Snelfietsroute Nistelrode’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPSNELFIETSROUTE-OW01.

Inhoud

Tussen Oss en Veghel wordt een snelfietsroute (F50) aangelegd. Voor het traject van Nistelrode naar Uden is bij de rotonde Noorderbaan/Weijen in Nistelrode voor de verkeersveiligheid van de fietsers een ongelijkvloerse oversteek in de vorm van een fietstunnel nodig. De tunnel is niet geheel gesitueerd binnen de bestemming ‘Verkeer’ van het vigerende bestemmingsplan, maar binnen de bestemming ‘Groen’. Dit wordt nu aangepast.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken (t/m 20 november 2019) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

Heesch, 9 oktober 2019