Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 242271Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan ‘Boogstraat ong. (nabij 7) te Heesch’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter inzage legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Boogstraat ong. (nabij 7) te Heesch’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPBoogstraatNabij7-ow01.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het weiland gebruikt kan worden voor het bouwen van één woning.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken (t/m 20 november 201) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

Heesch, 9 oktober 2019