Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 241124BeleidsregelsWOONAGENDA 2019-2023 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z029125/D307981

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 09 juli 2019 met kenmerk D307974;

Gehoord het behandeladvies van forum Ruimte van 5 september 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

De ‘Woonagenda 2019-2023’ vast te stellen met als belangrijkste speerpunten:

 • a.

  Betaalbaarheid en beschikbaarheid

 • b.

  Wonen, zorg en vergrijzing

 • c.

  Duurzaamheid

 • d.

  Leefbaarheid

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 19 september 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De Burgemeester (voorzitter), A.J. van Hedel