WOONAGENDA 2019-2023 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z029125/D307981

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 09 juli 2019 met kenmerk D307974;

Gehoord het behandeladvies van forum Ruimte van 5 september 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

De ‘Woonagenda 2019-2023’ vast te stellen met als belangrijkste speerpunten:

 • a.

  Betaalbaarheid en beschikbaarheid

 • b.

  Wonen, zorg en vergrijzing

 • c.

  Duurzaamheid

 • d.

  Leefbaarheid

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 19 september 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De Burgemeester (voorzitter), A.J. van Hedel

Naar boven