Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 240438Beschikkingen | afhandelingGemeente Meddemblik, Aanwijzingsbesluit inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht, week 40

Besluit tot aanwijzing toezichthouders op basis van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

De burgemeester van de gemeente Medemblik en voor zover het haar bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

Gelet op het bepaalde in artikel 5.10  Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 7:1 Wet Ruimtelijke ordening, artikel 92 Woningwet, artikel 18.1b Wet Milieubeheer, artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 Algemene Plaatselijke Verordening, alsmede artikel 41 van de Drank- en Horecawet;

Besluiten

1. De volgende personen aan te wijzen als toezichthouder ingevolge artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht:

- Dhr. J. den Boef, 28 april 1967;

- Dhr. N. Newland, 10 juni 1965;

- Dhr. D. Bakker, 15 Mei 1979;

- Dhr. J. van Schip, 03 Januari 1960;

- Mevr. K van de Wateringen, 06 oktober 1988;

- Mevr. L. Schouwink, 25 februari 1992.

2. Alle genoemde personen aan te wijzen op grond van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht als toezichthouder:

- belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalde;

- belast met toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Woningwet bepaalde;

- belast met toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet Ruimtelijke ordening bepaalde;

- belast met toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet Milieubeheer;

- belast met toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening Medemblik bepaalde;

- belast met toezicht op de naleving van of bij krachtens de Drank- en Horecawet bepaalde.

4. Dit besluit ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht bekend te maken;

4. Het besluit in werking te laten treden met ingang van 30 september 2019,

Wognum, 30  September 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Namens het college,

M. Postma, afdelingshoofd