Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2019, 240213BeleidsregelsActualisatie nota parkeernormen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend dat zij in de vergadering van 24 september 2019 de ‘Actualisatie nota parkeernormen 2019’ heeft vastgesteld;

 

 

Toelichting

Dit is een actualisatie van de Nota Parkeernormen uit 2016 met een beperkt aantal aanpassingen die passen in de ontwikkelingsrichting van Eindhoven op weg voor een bereikbare en duurzame stad.

De huidige parkeernormen uit 2016 zorgen ervoor dat parkeren goed wordt geregeld in nieuwe ruimtelijke plannen, bij voorkeur op eigen terrein. Echter het toevoegen van extra parkeercapaciteit is niet altijd de beste oplossing. Met name in het centrum, waar de ruimte beperkt is en goede vervoersalternatieven zijn, is het gewenst de mogelijkheid te hebben anders met parkeren om te kunnen gaan. Dit is van belang is om de grote verdichtingsopgave te kunnen realiseren en tegelijk de stad bereikbaar te houden. Met de actualisatie van de parkeernormen wordt het mogelijk nieuwe plannen te realiseren zonder (veel) nieuwe parkeercapaciteit, wat past in de ontwikkelingsrichting van Eindhoven op Weg voor een bereikbare en duurzame stad en in de opgave in de omgevingsvisie voor slimme en duurzame mobiliteit.

  • De ‘Actualisatie nota parkeernormen 2019’ is opgenomen in de bijbehorende bijlage1;

  • De ‘Actualisatie nota parkeernormen 2019’ treedt in werking op de dag na publicatie van dit gemeenteblad.

 

 

Eindhoven, 24 september 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven

 

Bijlage: Actualisatie nota parkeernormen 2019