Buiten behandeling plaatsen antenne-installatie Oranjestraat 8B Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling laten:

Voor het plaatsen van een (kleine) antenne-installatie t.b.v. zend op –en ontvangst van amateurbandfrequenties op het adres Oranjestraat 8B in Vlissingen (29-01-2019)

Bezwaar:

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u per post tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. Ook derden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

 

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  De gronden van het bezwaar.

 

Naar boven