Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 23968Beschikkingen | aanvraagBuitenweg 4a Zuidbroek Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning(reguliere procedure) Z2018-00011741

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Buitenweg 4a, 9636 TK Zuidbroek, voor het wijzigen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, verlengd tot en met 15 maart 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.