Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 238906VerordeningenVERORDENING TEGEMOETKOMING KOSTEN SMI-KINDEROPVANG BRUMMEN 2018

Kenmerk Z003545/D289500

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 09 juli 2019 met kenmerk 283799;

Gehoord het behandeladvies van het Forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 05 september 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

 

 

1.

De 'Verordening tegemoetkoming kosten SMI-kinderopvang Brummen 2018’ vast te stellen.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 05 september 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel