Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 238865Beschikkingen | aanvraagRECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

In de Moerdijkse Bode van week 39 (25 september 2019) werd onderstaande aanvraag bekendgemaakt.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

 

 

 

Blauwe Hoefsweg in Klundert

plaatsen van 4 bergingen

16 september 2019

     

Dit moet zijn:

 

Adres

Blauwe Hoefsweg in Klundert

Omschrijving project

realiseren van een weg m.b.t. de brandveiligheid

Datum ontvangst

16 september 2019

 

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.