Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 238843Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Oostelijke Randweg 44 in Moerdijk

bouwen van silo's voor de opslag van parafine

24 september 2019

Prins Willemstraat 47 in Klundert

plaatsen van een dakkapel op de achtergevel

23 september 2019

Schansdijk 3 in Zevenbergen

realiseren van een restaurant bij het hotel

19 september 2019

Kilojoule 2 in Klundert

bouwen van een les/instructielokaal

18 september 2019

Schoenmakerij 6 in Zevenbergen

plaatsen van een entresolvloer

24 september 2019

Bredaschedijk 4 in Zevenbergschen Hoek

afwijken bestemmingsplan ten behoeve van (bestaande) bewoning van een voormalige agrarische opstal

19 september 2019

Kraaiendijk 4 in Heijningen

verleggen van een uitrit

18 september 2019

        

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.