Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 238484Beschikkingen | aanvraag



Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Achterstraat 33, 5388 TN te Nistelrode

Het oprichten van een woonhuis

 

Datum ontvangst: 26-09-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 2 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze