Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 23804Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerp bestemmingsplan, Hennekuilstraat ong., Born/Putstraat 57, Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken bekend dat zij bij besluit van 22 januari 2019 hebben ingestemd met het ontwerp van het gewijzigde bestemmingsplan Hennekuilstraat ong.Born/Putstraat 57 Sittard” (NL.IMRO.1883.BPHennekuilstraat -ON01. 

Het ontwerp bestemmingsplan is geënt op het realiseren van een bouwkavel voor één woning aan de Hennekuilstraat (ongenummerd) te Born en het inzetten van wooncontingent ter compensatie door middel van planologische verankering van het wijzigen van het aantal woningen van drie naar één aan de Putstraat 57 te Sittard.

 

inspraak bestemmingsplan:

Het ontwerp van dit bestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding (voorheen: plankaart), regels (voorheen: voorschriften) en een toelichting alsmede de bijbehorende onderzoeken, kunt u van donderdag 31 januari inzien bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen.

De stadswinkel is uitsluitend op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur en donderdagavond van 18.00-20.00 uur.

 

Het bestemmingsplan kan ook digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder een eventuele zienswijze bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen.

  

Woensdag, 30 januari 2019

 

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen.