Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 237722Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Tramplein 1, 5388 GJ Nistelrode.

Het kappen van 2 linde i.v.m. toekomstige bebouwing

datum ontvangst: 25 september 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 2 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze