Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 23737Beschikkingen | afhandelingVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Koningsplein 5 tot en met 33 en Deken van Pelthof 1a,b,c,d,e,f,g,h en k te Asten

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

Koningsplein 5 tot en met 33 en Deken van Pelthof 1a,b,c,d,e,f,g,h en k te Asten

het bouwen van commerciële ruimte en woningen op reeds vergunde kelder 07-02-2019