Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 237079Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Rijksweg 91 in Reuver

Op 24 september 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor het oprichten van een schuur/overkapping op het perceel Rijksweg 91 in 5953 AC Reuver (besluit verzonden 24-9-2019).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.