Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 23656Beschikkingen | afhandelingVerkeersbesluit, Instellen 30 km per uur en intrekken voorrangskruisingen, Kerkveldsweg Oost, Echt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 januari 2019 besloten hebben om:

 

  • door het verwijderen van de borden einde A1 zone van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de kruisingen met de Kerkveldsweg Oost de 30 km per uur zone uit te breiden met de Kerkveldsweg Oost;

  • door het verwijderen van de borden B1 en B6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de kruisingen met de Kerkveldsweg Oost de voorrangssituatie van de Kerkveldsweg Oost in te trekken.

 

De relevante stukken liggen met ingang van 31 januari 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.