Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 235434Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV), Sluitingsuur ontheffing, Café In d’n Ollie, Hoofdstraat 28 in Heeswijk-Dinther

De burgemeester heeft op 24 septemter voor het horecabedrijf Café In d’n Ollie, Hoofdstraat 28 in Heeswijk-Dinther op basis van artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018 een ontheffing van het sluitingsuur op 19 oktober en 25 december 2019 verzonden.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.