Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 23538Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een aanbouw aan de bestaande loods, Brachterzijde 30, Sint Joost

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Sint Joost

Brachterzijde 30, voor het bouwen van een aanbouw aan de bestaande loods, datum ontvangst 24 januari 2019.

 

 

Echt-Susteren, 31 januari 2019