Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 23533Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, slopen van de panden, Peijerstraat 170, 172 en 174, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Peijerstraat 170, 172 en 174, voor het slopen van de panden, datum ontvangst 21 januari 2019.

 

 

Echt-Susteren, 31 januari 2019