Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 234425Overige overheidsinformatieToestemming laden en lossen van vuurwerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat:

Zij een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

  • 1.

    Broekhoff Vuurwerk Int. B.V., Pioniersweg 60-62 te Dronten t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk op de locaties: Vervoort & Vervoort V.O.F., Zwanenkamp 300, 3607 SG Maarssenbroek en Tabaktief Zwanenkamp, Zwanenkamp 300, 3607 SG Maarssenbroek. In de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020.

De stukken met betrekking tot deze toestemmingen liggen ter inzage van 26 september tot en met 7 november 2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

Het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende toestemming wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer T. Reijers, tel. 088 – 022 50 00.

Stichtse Vecht, 26 september 2019