Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 234017Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Zuidelijke Randweg 6 in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting

Koekoeksedijk 36 in Zevenbergen, voor het starten van de inrichting