Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 23340Beschikkingen | aanvraag



Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Benedenkade 12 in Willemstad

verbouwen van de feestzaal/restaurant tot hotelkamers

15 januari 2019

Oslo 8 in Klundert

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning (fundering)

17 januari 2019

St. Jozefstraat 25 in Noordhoek

uitbreiden van de kapconstructie

18 januari 2019

Korenbloem 15 in Zevenbergen

Vergroten van de dakkapel

22 januari 2019

  

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.