Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 233297Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Gemeente Asten, D3350, D3530 en D3398 (Eeuwsels Ven)

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Gemeente Asten, D3350, D3530 en D3398 (Eeuwsels Ven)

het treffen van maatregelen ter voorkoming van uitdroging hoogveen 20-09-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.