Regeling Jubilea en subsidies 2019

 

I. Burgemeester en wethouders van Blaricum besluiten beschikbaar te stellen:

 • a.

  een jubileumsubsidie aan niet –commerciële, in de gemeente gevestigde en werkzame verenigingen en instellingen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal jaren dat het betreft vermenigvuldigd met een bedrag van € 10,- tot een maximum van € 1.000,- Als jubileumjaren gelden 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 75 jaar, 100 jaar. Hierna 125, 140 enz. Kerkelijke organisaties en politieke partijen zijn uitgesloten.

  Aanvragen worden getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011 en de Nota Beleidsregels en Uitvoeringsregels 2012-2015 voor maatschappelijke ontwikkeling Blaricum maar er hoeft bij de aanvraag geen activiteitenplan noch begroting te worden ingediend in tegenstelling tot wat in de Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011 staat omdat er geen eisen worden gesteld aan de vorm, opzet of toegankelijkheid van de jubileum -activiteiten.

 • b.

  bij opening/heropening van accommodaties van plaatselijke organisaties een bloemstuk ter waarde van € 25,-.

 • c.

  bij viering van de honderdste verjaardag en elke verjaring daarna van een inwoner van de gemeente Blaricum, een bloemstuk ter waarde van € 25,-.

 • d.

  bij de viering van 50- of 60- jarig en elk volgend 5-jarig huwelijksjubileum van inwoners van de gemeente Blaricum, eveneens een bloemstuk ter waarde van € 25,-.

   

II. De Regeling inzake Jubilea 5 oktober 2004 wordt ingetrokken.

 

III. Deze Regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Blaricum, 16 september 2019

Mw. M. Kiliç-Karaaslan

Secretaris

mw. J. N. de Zwart-Bloch

Burgemeester

Naar boven